motto
 •  

  Z A T Í Ž E N Í 

 •  

  B E Z P E Č N O S T

 •  

  S P O L E H L I V O S T

hotline
 • servis, havárie, poptávka...

 • Phone 2 icon W 
   +420 235 314 060

labex praha

LABEX Praha spol. s r.o.


SperolSpolečnost Labex Praha spol. s .r. o byla založena v roce 1992 společníky za LABEX GmbH (SRN) panem Norbertem Lamsfusem a zástupcem za ČR paní Olgou Falladovou.
Firma LABEX GmbH již od roku 1989 postupně převáděla do ČR výrobu některých svých produktů, což byly především „rychloběžná průmyslová vrata řady Roll Sprint a Fald Sprint".
Dalším záměrem firmy LABEX GmbH se sídlem v Bad Honeff, bylo založení prodejní, montážní a servisní firmy, která bude rychloběžná vrata s logem LABEX prezentovat na tru v ČRa zároveň zajistí montáž i odborný technický servis prodaných produktů.
Firma LABEX Praha spol. s r.o., se okamžitě po svém založení začala prezentovat na veletrzích pořádaných v Praze, Brně  i na dalších výstavních akcích. Takto se rychloběžná vrata Roll Sprint poměrně rychle dostala do podvědomí široké technické veřejnosti a investičních oddělení mnoha průmyslových podniků v celé ČR i  SR.
 • Deset let na trhu průmyslových vrat vyplněných intenzivní činností přineslo své ovoce.
 • LABEX Praha spol. s r.o. se ani mezi obrovskou konkurencí neztrácí.
 • V prosinci roku 2002 přechází většinový podíl firmi LABEX GmbH na firmu Hörmann.
 • Rozdílné názory obou stran vyústily v roce 2003 k odkoupení obchodního podílu od firmy Hörmann.
 • V roce 2004 se stává LABEX Praha spol. s r.o. firmou se sty procenty ve vlastnictví českých majitelů.

V této době již veškeré mechanické dílce pro rychloběžná vrata LABEX jsou vyráběny firmou FORTE Beroun. Každý technicky vyspělý produkt v dnešní dynamické době musí inovovat. Příchod nové a velmi tvrdé technické normy ČSN EN 13241-1 tuto inovaci nutně vyžadoval. Letitá a velmi těsná spolupráce s českým výrobcem firmou FORTE Beroun byla základem pro vývoj nové typové řady vrat SPEROL. Stará řada Roll Sprint se i se všemi zastaralými technickými patenty stává minulostí.
milestones

Historie


State W 1992

založení společnosti panem Norbertem Lamsfusem a paní Olgou Falladovou


State W 2002

odkoupení většinového podílu firmy LABEX GmbH na firmou Hörmann


State W 2003

odkoupení obchodního podílu od firmy Hörmann


State W 2004

100% vlastnictví českých majitelů

platnost normy ČSN EN 13241-1


State W 2005

počátek výroby nových modelových řad vrat SPEROL

bill

Fakturační údaje

LABEX Praha spol.s r.o.

Za oborou 1206/26  
Praha 6 - Břevnov  
IČ: 45800383  
DIČ: CZ45800383  
Zapsáno v obchodním rejstříku C 10578 vedeném u Městského soudu v Praze  
Info

Kontaktní údaje

 

Mail: info@labex.cz
Tel: +420 235 314 060
  +420 235 300 057
  +420 235 300 517
  +420 235 300 518
Fax: +420 235 310 283